Tin tức nổi bật

Tin tức nổi bật
Rate this post

XẢ KHO HÀNG ĐIỆN THOẠI ĐẲNG CẤP GIÁ SIÊU RẺ CHƯA TỪNG THẤY RELEX LUXURY

  1. Điện thoại 110i giá chỉ 235K ( giá Thị Trường ̶2̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ VNĐ).
  2. Điện thoại Vertu Y ngựa tặng bao da giá bán chỉ 550K (giá Thị Trường ̶9̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ VNĐ).
  3. Điện thoại Vertu V ngựa tặng bao da giá chỉ 550K ( giá TT 9̶̶8̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ VNĐ).
  4. Điện thoại Vertu dòng S giá chỉ 8500K ( giá TT ̶̶̶1̶̶.̶̶1̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ VNĐ).
  5. Điện thoại V3i Vàng,Đen,Bạc giá chỉ 6500k ( giá TT ̶̶̶1̶̶.̶̶1̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ VNĐ).
  6. Điện thoại Motorola V9 giá chỉ 1.350K ( giá TT ̶̶̶̶2̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ VNĐ).
  7. Điện thoại Motorola V8 giá chỉ 1.250K ( giá TT ̶̶̶̶2̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ VNĐ).
  8. Điện thoại 6300 Vàng giá chỉ 550k ( giá TT ̶̶9̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ VNĐ).
  9. Điện thoại 6300 Đen giá chỉ 550k ( giá TT ̶̶9̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ VNĐ).